OK

Súbory cookie nám pomáhajú poskytovať služby. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie. Ďalšie informácie

Oznámenie - valné zhromaždenie

Vzhľadom k situácii "COVID"

nebude

každoročné výročné zhromaždenie klubu vykonané vo zvyčajnom termíne v mesiaci január - február 2021. Zhromaždenie bude organizované v inom termíne podľa situácie.

Úhrada členského príspevku

Členský príspevok na rok 2021 je ako za rok 2020 (vo výške 30,- € a za ďalšieho rodinného príslušníka člena klubu 10,-€) a je potrebné ho uhradiť  v termíne od 01.januára.2021 do 28. februára 2021 na bankový účet občianskeho združenia GLADIUS :

  • Označenie banky : PABK
  • SWIFT kód : POBNSKBA
  • IBAN : SK4065000000000020545980

Do správy pre prijímateľa je potrebné uviesť :

    • meno a priezvisko člena združenia,
    • číslo občianskeho preukazu, ak došlo k výmene pre zabezpečenie vstupu na strelnicu,
    • v prípade jednej platby za viac členov/členiek klubu je potrebné uviesť meno a priezvisko plátcu a mená a priezviská všetkých je potrebné zaslať aj mailom na adresu szak@gladius.sk

Pri neuvedení zmeny OP nebude takýmto členom umožnený vstup na strelnicu prevádzkovateľom strelnice.

V prípade neuhradenia členského príspevku na rok 2021, v súlade so stanovami združenia členstvo zaniká.

S pozdravom predseda združenia Ing. Karol Kaššay


Kontakt

Športovo-Strelecké združenie GLADIUS
Slnečná 48, 974 04 Banská Bystrica
+421 911 419 976