Strelecká súťaž - jarné kolo streleckého združenia GLADIUS sa uskutoční

dňa 20. mája 2023 v sobotu, na strelnici Priechod s nasledovným programom :

  • Príchod na strelnicu do 0730 hod,

  • Prezentácia od 0730 hod do 0800 hod,

  • 0800hod poučenie a zahájenie strelieb,

  • ukončenie strelieb a vyhodnotenie do 1300 hod,

Občerstvenie a ceny sú zabezpečené, vedúci stúťaže Karol KAŠŠAY. Hlavný rozhodca Jaroslav HELD.

Záväznú účasť na jarnom kole nahláste formou SMS správy vedúcemu súťaže Ing. KAŠŠAYOVI v termíne do 1800 hod dňa 17. mája 2023

č.t. : 0911 419 976

Účastníkov jesenného kola upozorňujem na dochviľnosť, dodržiavanie zásad bezpečnosti a pokynov vedúceho strelieb. Zabezpečiť si ochranné pomôcky, zrak a sluch.

Ceny a občerstvenie sú zabezpečené

S pozdravom predseda združenia


Kontakt

Športovo-Strelecké združenie GLADIUS
Slnečná 48, 974 04 Banská Bystrica
+421 911 419 976