Využitie krytej strelnice Pod Bánošom

- areál poľnohospodárskeho učilišťa v Sásovej

Strelnica je pre členov klubu zabezpečená v dňoch 6. februára, 20. februára a 6. marca 2023 jedná sa o pondelky v čase od 1600 do 1700 hod.

Nahlásiť sa je potrebné telefonicky deň vopred Jankovi MICHALCOVI

č.t.: 0904 276 039

Účasť minimálne 4, maxiimálne 8 členov.

S pozdravom predseda združenia Ing. Karol Kaššay


Kontakt

Športovo-Strelecké združenie GLADIUS
Slnečná 48, 974 04 Banská Bystrica
+421 911 419 976