OK

Súbory cookie nám pomáhajú poskytovať služby. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie. Ďalšie informácie

Využitie strelnice Pod Bánošom

krytej strelnice - areál poľnohospodárskeho učilišťa v Sásovej

V mesiaci január 2020 a február 2020 je možné pre členov ŠSZ GLADIUS strelnicu využívať po konzultáciách s prevádzkovateľom strelnice p. Vinczem,

č.t.: 0949 277 060

Pre členov združenia GLADIUS je dohodnutá 20% zľava na vstupnom. Jedno vstupné uhradí členovi združenia strelecké združenie na základe predloženého dokladu o zaplatení vstupného na strelnicu a ďalšie vstupné si hradí pri uplatnení zľavy každý člen sám za seba

Peniaze za vstupné na strelnicu Bánoš, budú členom združenia uhradené po predložení dokladov pokladníkovi v termíne jarnej streleckej súťaže na strelnici Mičiná.

S pozdravom predseda združenia Ing. Karol Kaššay


Kontakt

Športovo-Strelecké združenie GLADIUS
Slnečná 48, 974 04 Banská Bystrica
+421 911 419 976