Využitie strelnice v obci Priechod

Strelecké cvičenia budú v nasledovnom období zabezpečené na utorky, každý druhý týždeň, v čase od 1500 hod. do 1730 hod.

Členovia sú povinní nahlásiť svoju účasť riadiacemu strelieb deň pred streleckým cvičením do 1700 hod.

Zodpovedná osoba telefonicky oznámi správcovi strelnice

p. Chabadovi  č.t.: 0905 757 544

pred konkrétnym termínom streleckého cvičenia, podľa vopred ohláseného záujmu streleckého potreby a odomknutie strelnice.

Strelecké cvičenia budú vykonávané v nesledujúcich termínoch :

 • 14. marca od 1500 do 1730 hod. riadiaci strelieb: KAŠŠAY, čt. 0911 419 976,
 • 28. marca od 1500 do 1730 hod. riadiaci strelieb: MICHALEC, čt. 0904 276 039
 • 11. apríla, od 1500 do 1730 hod. riadiaci strelieb: SZÁK, č.t.: 0908 966 265,
 • 25. apríla, od 1500 do 1730 hod. riadiaci strelieb: HELD, č.t.: 0903 255 487,
 • 09. mája, od 1500 do 1730 hod. riadiaci strelieb: KRIŽAN, č.t. : 0910 412 556,
 • 20. mája - jarné kolo streleckej súťaže, zodpovední KAŠŠAY, HELD 
 • 30. mája od 1500 do 1730 hod. riadiaci strelieb: MICHALEC, čt. 0904 276 039
 • 13. júna od 1500 do 1730 hod. riadiaci strelieb: KOTORA, čt. 0909 171 915,
 • 11. júla od 1500 do 1730 hod. riadiaci strelieb: MICHALEC, čt. 0904 276 039,
 • 25. júla od 1500 do 1730 hod. riadiaci strelieb: SZÁK, č.t.: 0908 966 265,
 • 08. augusta od 1500 do 1730 hod.  riadiaci strelieb : HELD, č.t.: 0903 255 487,
 • 22. augusta od 1500 do 1730 hod. riadiaci strelieb: KRIŽAN, čt. 0910 412 556,
 • 05. septembra od 1500 do 1730 hod. riadiaci strelieb: KOTORA, č.t. : 0909 171 915,
 • 16. septembra - jesenné kolo streleckej súťaže, zodpovedný KRIŽAN, MICHALEC 
 • 26. septembra od 1500 do 1730 hod. riadiaci strelieb : KAŠŠAY, č.t.: 0911 419 976,
 • 10. októbra od 1500 do 1730 hod. riadiaci strelieb: KOTORA, čt. 0909 171 915,
 • 24. októbra od 1500 do 1730 hod. riadiaci strelieb : SZÁK, č.t.: 0908 966 265,
 • 07. novembra od 1500 do 1730 hod. riadiaci strelieb: HELD, č.t. : 0903 255 487,
 • 21. novembra od 1500 do 1730 hod. riadiaci strelieb : KRIŽAN, č.t.: 0910 412 556,

Riadiaci strelieb vedie na strelnici menovitý zoznam účastníkov streleckého cvičenia, zodpovedá za bezpečnosť na strelnici a jej riadne uzamknutie po ukončení strelieb.

S pozdravom predseda združenia Ing. Karol Kaššay


Kontakt

Športovo-Strelecké združenie GLADIUS
Slnečná 48, 974 04 Banská Bystrica
+421 911 419 976