Pozvánka na valné zhromaždenie

14. októbra 2023 t.j. v sobotu o cca 1100 hod.

po jesennej streleckej súťaži sa uskutoční valné zhromaždenie Športovo streleckého združenia GLADIUS na strelnici Priechod.

Žiadam členov združenia o potvrdenie účasti na valnom zhromaždení v lehote do

12. októbra 2023 do 1800 hod.

Ľubomírovi KRIŽANOVI na číslo telefónu

0910 412 556

o občerstvenie je postarané

S pozdravom predseda združenia Ing. Karol KAŠŠAY


Kontakt

Športovo-Strelecké združenie GLADIUS
Slnečná 48, 974 04 Banská Bystrica
+421 911 419 976