Pozvánka na valné zhromaždenie

Dňa 26. januára 2023, t. j. vo štvrtok o 1700 hod. sa uskutoční valné zhromaždenie Športovo streleckého združenia GLADIUS v Banskej Bystrici, časť Uhlisko, v objekte zariadenia „Koliba“.

Predpoklad ukončenia je do 2000 hod. Občerstvenie je zabezpečené.

Účasť členov združenia je nutná. Žiadam členov združenia o potvrdenie účasti na Valnom zhromaždení v lehote do

20. januára 2023 do 1800 hod.

na číslo telefónu

0911 419 976

u predsedu združenia.

Je nutné priniesť si so sebou občiansky preukaz a bude možné uhradiť členský príspevok do pokladne združenia.

Členský príspevok je vo výške 40,- €  a je potrebné ho uhradiť  v termíne do 28. februára 2023 na bankový účet občianskeho združenia GLADIUS :

  • Označenie banky : PABK
  • SWIFT kód : POBNSKBA
  • IBAN : SK4065000000000020545980

Žiadam všetkých členov, aby sa navzájom informovali o termíne valného zhromaždenia, nakoľko mailové adresy sa mohli u členov zmeniť

S pozdravom predseda združenia Ing. Karol Kaššay


Kontakt

Športovo-Strelecké združenie GLADIUS
Slnečná 48, 974 04 Banská Bystrica
+421 911 419 976