Oznámenie o zrušení streleckej súťaže - jesenné kolo streleckého združenia GLADIUS, 

ktoré sa malo uskutočnoiť dňa 16. septembra 2023

sa z technických príčin ruší

Náhradný termín strelekej súťaže bude oznámený na webovej stránke združenia.

S pozdravom predseda združenia Ing. Karol Kaššay


Kontakt

Športovo-Strelecké združenie GLADIUS
Slnečná 48, 974 04 Banská Bystrica
+421 911 419 976