GLADIUS - Športovo strelecké združenie

Oznam - strelnica Mičiná

Športovo – Strelecké združenie GLADIUS je občianske združenie

GLADIUS - strelecký klub, podporuje športové aktivity predovšetkým zamerané na športovú streleckú činnosť, turistiku, cykloturistiku, poznávanie kultúrnej a vojenskej histórie Slovenska, spolupracuje s ozbrojenými zložkami v uvedených oblastiach.

GLADIUS realizuje spoločenské podujatia :

  • športová streľba - jej rozvoj, najmä v mieste sídla občianskeho združenia, ako aj na území Slovenskej republiky,

  • organizovanie a napomáhanie poznávaniu kultúrnej a vojenskej histórie Slovenska

  • historické zbrane - organizovanie streleckých podujatí z historických zbraní,

  • vyhľadávanie, výber, príprava a výchova talentov športovej streľby najmä z radov mládeže a rast ich športovej výkonnosti,

  • organizovanie súťaží a akcií masového ako aj výkonnostného charakteru v streľbe a v branných disciplínach pre deti, mládež i dospelých,

  • vytvárať materiálno-technické podmienky na rozvoj športovej streľby.


Kontakt

Športovo-Strelecké združenie GLADIUS
Slnečná 48, 974 04 Banská Bystrica
+421 911 419 976