Strelecká súťaž - jarné kolo

Strelecká súťaž - jarné kolo streleckého združenia GLADIUS sa uskutoční

dňa 18. mája 2024 v sobotu od 0730 hod do 14.00 hod

na posádkovej strelnici Mičiná. Prezentácia súťažiacich je do 08,00 hod. dňa 15. mája v deň súťaže.

Vedúcim streleckej súťaže jarného kola je Ján Michalec, súťaž organizačne zabezpečí Michalec a Held.

Účasť na súťaži je potrebné potvrdiť vedúcemu preteku Jánovi MICHALCOVI na č. tel.  :

0904 276 039

v termíne najneskôr do stredy 15.mája do 18.00 hod z dôvodu zabezpečnia občerstvenia.

Ceny a občerstvenie sú zabezpečené.

S pozdravom predseda združenia Ing. Karol Kaššay


Kontakt

Športovo-Strelecké združenie GLADIUS
Slnečná 48, 974 04 Banská Bystrica
+421 911 419 976