Využitie poľovníckej strelnice v obci Priechod

Využitie poľovníckej strelnice v obci Priechod

Strelecké cvičenia budú (utorky) v nasledovnom období zabezpečené od marca do augusta, v čase od 1500 hod. do 1700 hod,  v mesiaci október a november  v čase od 1400 hod. do 1600 hod

Členovia sú povinní nahlásiť svoju účasť riadiacemu strelieb deň pred streleckým cvičením do 1700 hod.

Strelecké cvičenia budú vykonávané v nesledujúcich termínoch :

 • 12. marca od 1500 do 1700 riadiaci strelieb: KAŠŠAY, čt. : 0911 419 976,
 • 26. marca od 1500 do 1700 hod. riadiaci strelieb: MICHALEC, čt. : 0904 276 039
 • 30. apríla, od 1500 do 1700 hod. riadiaci strelieb: SZÁK, č.t.: 0908 966 265,
 • mesiac máj bez termínu
 • 25. júna, od 1500 do 1700 hod. riadiaci strelieb: HELD, č.t.: 0903 255 487,
 • 30. júla od 1500 do 1700 hod. riadiaci strelieb: KOTORA, čt. : 0909 171 915,
 • 27. augusta od 1500 do 1700 hod. riadiaci strelieb: KRIŽAN, čt. : 0910 412 556,
 • mesiac september je bez termínu
 • 08. októbera od 1400 do 1600 hod. riadiaci strelieb: MICHALEC, čt. : 0904 276 039,
 • 22. októbra od 1400 do 1600 hod. riadiaci strelieb : SZÁK, č.t.: 0908 966 265,
 • 05. novembra od 1400 do 1600 hod. riadiaci strelieb: HELD, č.t. : 0903 255 487,

Riadiaci strelieb vedie na strelnici menovitý zoznam účastníkov streleckého cvičenia, zodpovedá za bezpečnosť na strelnici a jej riadne uzamknutie po ukončení strelieb.

S pozdravom predseda združenia Ing. Karol Kaššay


Kontakt

Športovo-Strelecké združenie GLADIUS
Slnečná 48, 974 04 Banská Bystrica
+421 911 419 976