Využitie strelnice Mičiná

Termíny streleckých cvičení (pondelky) a streleckých súťaží (sobota) na rok 2024 v objekte posádkovej strelnici Mičiná

Strelecké cvičenia sa vykonávajú v dobe od 1500 hod do 1700 hod, po vykonaní strelieb sa v súčinnosti so správcom vykoná zápis podľa pokynov správcu strelnice, pri vstupe do objektu je nutné preukázať sa platným občianskym preukazom

 • 08. apríla od 1500 do 1700 hod. 
 • 22. apríla od 1500 do 1700 hod. 
 • 06. mája od 1500 do 1700 hod. 
 • 18. mája (sobota) od 0730 hod do 1400 hod - strelecká súťaž (organizačne zabezpečí MICHALEC a HELD),
 • 20. mája od 1500 do 1700 hod.
 • 03. júna od 1500 do 1700 hod. 
 • 17. júna  - strelnica je z technických príčin uzavretá
 • 08. júla od 1500 do 1700 hod. 
 • 22. júla od 1500 do 1700 hod. 
 • 05. augusta od 1500 do 1700 hod. 
 • 19. augusta od 1500 do 1700 hod. 
 • 02. septembra od 1500 do 1700 hod. 
 • 16. septembra od 1500 do 1700 hod. 
 • 21. septembra (sobota) od 0730 do 1400 hod. -  strelecká súťaž (organizačne zabezpečí KRIŽAN, KAŠŠAY)

Upozorňujem všetkých členov streleckého združenia na prísne dodr-žiavanie bezpečnostných pokynov a pravidiel počas vykonávaných streleckých cvičení.

S pozdravom predseda združenia Ing. Karol Kaššay


Kontakt

Športovo-Strelecké združenie GLADIUS
Slnečná 48, 974 04 Banská Bystrica
+421 911 419 976